Novosti

Javni oglas za prijem novih kandidata za osposobljavanje za zvanje dobrovoljni vatrogasac

By 9 Februara, 2021 No Comments

Javni oglas za prijem novih kandidata u kandidata za osposobljavanje za zvanje dobrovoljni vatrogasac mogu se prijaviti svi zainteresovani (žene i muškarci) sa područja Grada Zenice koji ispunjavaju opće uslove i to:

  • Da kandidat nije mlađi od 18 odnosno stariji od 35 godina;
  • Da ima namanje III stepen školske spreme po mogućnosti tehničkog smjera;
  • Da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca;
  • Da ima stalno prebivalište na području Grada Zenica;
  • Da nije u statusu osobe protiv koje se vodi krivični postupak;
  • Da nije član ni jednog dobrovoljnog vatrogasnog društva sa područja ZDK
  • Uredno popunjenu aplikaciju;

Zainteresovani kandidati treba da dostave uredno popunjenu aplikaciju koja se može popuniti  online

Sa prijavljenim kandidatima će se održati zajednički sastanak.

Javni oglas ostaje otvoren do 09.03.2021. godine.

Napomena: Na oglas se mogu prijaviti zainteresovani koji nemaju navršenih 18 godina a završili su srednju školu i u toku 2021. godine će biti punoljetni  i osobe koje tekuće školske godine završavaju srednju školu a punoljetne su.

Online prijava