Obuka za dobrovoljnog vatrogasca

Obuka za zvanje Dobrovoljni vatrogasac

U skladu sa Zakonom zaštite od požara i vatrogastva Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine ZDK“ broj: 05/11) i Programom obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasce (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/15) svi dobrovoljni vatrogasci koji se nalaze u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama koje su formirali dobrovoljna vatrogasna društva, kao i dobrovoljni vatrogasci koji se nalaze u vatrogasnim jedinicama koje su formirane u pravnim licima, podliježu obavezi stručnog osposobljavanja i usavršavanja i polaganja stručnog ispita iz oblasti vatrogasne djelatnosti (ispit za dobrovoljnog vatrogasca) kao i lica koja obavljaju poslove portira, odnosno recepcionera u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica je dobilo Saglasnosti Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko – dobojskog kantona, broj: 16-14-2177-24-2-1/15 od 27. augusta 2015. godine na Program obuke za zvanje dobrovoljni vatrogasac.

Izvođenje obuke vrši se u prostorijama (učionicama) namjenjenim za edukacije pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinica Zenica, smještenim u sklupu objekta za smještaj profesionalnih vatrogasaca (Vatrogasni dom), a obuku provode certificirani predavači i instruktori iz oblasti vatrogastva.

Obuka se sprovodi kroz teoretsku i praktičnu nastavu, u okviru 83 časa, od čega:

  • 39 časova, dio koji se odnosi na teoretsku nastavu i
  • 44 časa, dio koji se odnosi na praktičnu nastavu.

Nadzor nad provođenjem obuke vrši Služba civilne zaštite Grada Zenica i Kantonalna uprava CZ ZDK.

Dobrovoljno vatrogasno društvo “Zenica“ Zenica samo sprovodi obuku i za istu izdaje uvjerenje u skladu sa Programom obuke za dobrovoljnog vatrogasca, dok se ispit polaže pred komisijom koju formira Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko – dobojskog kantona. Da bi se pristupilo polaganju potrebno je prisustvovati na obuci minimalno 70% časova.

Program obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasce (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/15)
Program stručnog ispita za dobrovoljnog vatrogasca
Program stručnog ispita za rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu